Telenor har søkt om, og fått tillatelse til å grave en 900 meter lang grøft på Flatval. Denne skal gå fra Telenors stasjon på Flatval til sjøkanten.

Formålet er å binde sammen fibernettet fra sentralpunktet på Dolmøya med sjøkabel til Flatval. Tiltaket vil bidra til å bedre bredbånddekninga på den strekningen på Frøya hvor Telenor har lagt bredbånd.