I dag løftes og monteres rammene til brua som skal gå rett over hovedveien (miljøgata) gjennom Sistranda sentrum. Etter at det ble bestemt å bygge Frøya kultur- og kompetansesenter, med ny videregående skole, på nedsiden av veien, bestemte Frøya kommune seg for også å bygge en gangbro over veien. Denne skal binde sammen Frøya videregående skole og Sistranda skole.

I dag har hovedveien vært sperret av en periode, i forbindelse med at gangbrua ble løftet på plass.  Brua skal kles i etterkant.