Sør-Trøndelag fylkeskommune planlegger i samarbeid med Frøya kommune, Siva og Frøy Eiendom ett blått kompetansesenter på Frøya. Planene er nå kommet så langt at man har konkretisert behovet for et bygg med totalareal på 3000 kvadratmeter, men mulighet for ytterligere utvidelse.

Bygget er tenkt i tre etasjer. Området rett nord for Frøya kultur- og kompetansesenter er utpekt som aktuell tomt, og Frøya kommune har startet prosessen med å få kjøpe området.