Mange øyværinger og gjester av Hitra og Frøya har stiftet bekjentskap med Helge Skarpnes opp gjennom årene, både gjennom skipshjelp og dramatiske aksjoner, eller om det "bare" er for å slå av en prat om vær og vind og båt. I 36 år har frøyværingen jobbet ombord på ei redningsskøyte. Først på fartøyet som var stasjonert i Mausund, de siste årene som skipsfører på skøyta som har sin stasjon i Fillan.

Men nå er det slutt. I hvert fall som redningsskøytas skipsfører. For de neste månedene skal den svært så erfarne redningsmannen bruke sine kunnskaper til å hjelpe hovedkontoret i Oslo å bygge opp en slags vikarpool.

- Det er viktig å kunne samkjøre de mannskapene Redningsselskapet har tilgjengelig langs kysten slik at man slipper å bruke så mye tid på stadig ny opplæring, forklarer Skarpnes.

Odd Inge Riiber, også han fra Frøya, (Skjønhalsen), har allerede overtatt som skispfører på det ene av to skift som bemanner "Horn Flyer". Han er heller ingen førstereisgutt. Slett ikke. Riiber har hele 22 år bak seg i Redningsselskapet, gjerne stasjonert nordafor. Nå ser han fram til nytt tjenestested - og litt kortere hjemreise til fritørnene. Og for båtfolket er det godt å vite at fortsatt er det stasjonert folk her med god lokalkunnskap. For selv om moderne hjelpemidler kan være livsviktig, er det også godt å ha seilt i disse farvannene før når dramatikken tar til.

- Selv om vi har mye datahjelp, er det tre-fire plasser som heter Flesa her rundt Hitra og Føærya. Og Skarvskjæret er her og der. Det er tid spart å vite at når noen kaller oss ut til Tarva, så er det den veien, og når noen sier Kvenværet, så er det den veien, illustrerer Skarpnes med håndbevegelser i himmelretningene.

To vaktlag betjener stasjonen i Fillan, i alt seks personer som dekker området fra Ramsøyfjorden til Bessaker hele døgnet, hele året. Enkelte perioder mer hektiske enn andre, riktignok. Statitstikken viser 42 losoppdag og 36 vanlige utkallinger nå sist juli.

- Hva husker du best fra disse årene, Helge?

- Det er nok den første turen der vi virkelig henta folk opp av sjøen. "Havblikk" var på vei til Mausund med asfalt og kjørte seg opp. Båten står der ennå, men folka berga vi. Senere har det blitt mer vanlig med forlis og redninger. Men ellers vil jeg gjerne legge til at det har vært mange møter med trivelige folk.

- Du har opplevd mye dramatikk også?

- Jo, det har vært en del tilfeller, det legger jeg ikke skjul på. Men jeg vil ikke trekke fram enkeltepisoder. Noen har gått bra, andre har ikke gått så bra. Leteaksjoner er noe av det verste. Når folk er savna, vet man jo ikke hva man finner, sier han.

Etter oppdragsjobbingaved hovedkontoret i Oslo, blir Skarpnes pensjonist på heltid. Han blir ikke arbeidsledig, da heller.

- Jeg er glad i å reise og liker å være på sjøen. Vi har en bobil, og trives godt med den, så vi skal få tida til å gå, ja.

950 50 030 Bjorn.Ronningen@hitra-froya.no