Det var 54 personer som giftet seg i Frøya kommune i fjor. Det betyr at giftelysten er klart større enn det som er gjengs i Norge.

Det er ferske tall utgitt av Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser hvor mange ektepar som ble inngått i de forskjellige kommunene i fjor. Totalt var det 44.234 personer som giftet seg i Norge i 2017. Av disse var det 54 som ble smidd i Hymens lenker i Frøya kommune, mens 40 personer giftet seg i Hitra kommune.

Rangering blant kommunene

Vi har på egen hånd laget en kuriøs variant av ekteskapsstatistikken, da vi har regnet antall inngåtte ekteskap per tusen innbyggere. Således har vi kommet frem til «kjærlighetstoppen» i Norge og i gamle Sør-Trøndelag. Blant de 412 kommunene med tre eller flere giftermål kommer Frøya inn helt oppe på 20. plass på denne oversikten. Hitra er nummer 105. Aller øverst finner vi landets minste kommune, Utsira i Rogaland, der det var hele 29 nygifte per tusen innbyggere. En må anta at mange småkommuner i Norge får en del «bryllupsturister» med på denne listen.

Antall per tusen

I hele Norge var det et snitt på 8,4 personer som giftet seg, per tusen. Andelen i Frøya er på voksne 10,9, og således betydelig større enn det som var vanlig. I Hitra er andelen på 8,6 per tusen beboere. I gamle Sør-Trøndelag er det Skaun kommune som havner øverst på listen, med 12,5 gifte per tusen innbyggere. Men Frøya følger på en like klar andreplass. På bunn i Sør-Trøndelag er Midtre Gauldal og Rennebu, begge med 5,5 per tusen.

I Norge var det en liten nedgang på 400 vielser i fjor, og tallet har gått litt ned hvert år de siste ti årene, bortsett fra i 2012.

- Økningen i snittalderen for førstegangsgifte fortsetter, forteller SSB på sine nettsider.

- Gjennomsnittsalderen for førstegongsgifte var 34,9 år for menn og 32,3 år for kvinner i fjor, forteller byrået.

Utviklingen i Frøya og Hitra

I Frøya var det seks flere som giftet seg i fjor, enn året før. I Hitra har det vært en nedgang på åtte personer det siste året.

Etter en titt på ekteskapsstatistikken gjennom de siste femti år, så finner vi at rekorden i Frøya stammer fra 1967, da det var 82 personer som giftet seg i kommunen. I Hitra kommune stammer rekorden fra 1970, da det var 68 personer som giftet seg der.

I det første året med ny ekteskapslov i 2009 blei det inngått 283 likekjønnet ekteskap i Norge, mens tallet var 333 i fjor, viser SSB-tabellene.

- Omlag 64 prosent av ekteskapene mellom personer av samme kjønn i fjor ble inngått mellom to kvinner, opplyser tallbyrået. Det er ingen lokale tall tilgjengelig for likekjønnet ekteskap.