Kongeparet besøker som kjent Sør-Trøndelag tilsommeren.

Kong Harald og dronning Sonja vil bruke kongeskipet «Norge» og reiserfra kommune til kommune her på kysten. I tillegg til Hitra og Frøya, fårkommunene Osen, Roan, Åfjord og Bjugn kongelig besøk. Besøket skal finne sted iperioden 4. til 6. juni.

Fortroppen kommer først

Planleggingen av besøket er i gang. Det erFylkesmannen som har koordineringsansvaret for planleggingen, sammen medkommunene som får besøk.

Representanter fra Slottet og Fylkesmannen vil mediomars gjennomføre et fortroppsbesøk til aktuelle lokaliteter i de berørtekommunene.

Etter dette vilprogrammet i de enkelte kommunene bli offentliggjort.

Frøya har planene klare

Kongeparet ankommer først Hitra, der de skal være i to timer, før turen går til Frøya.

Hitra vil ikke fortelleom sine planer, annet enn at det vil bli lagt opp til en bred folkefest, førslottet har godkjent detaljene.

Frøya har allerede gjortkjent at det planlegges anløp av kongeskipet på Nordskaget, der kongeparet blirønsket velkommen av lokalbefolkningen med skole og barnehager og innvandrere i nasjonaldrakter, før de besøkerInnovamar. Videre ønsker fylkeskommunen at det nye fiske/oppdrettsfartøyet tilFrøya vgs blir døpt av kongeparet i løpet av de to timene de skal være her. Deretter blir det festmiddag i Frøyahallen sammen med spesielt inviterte og representanter fra grendalagene.