Hitra kommune går nå ut og ønsker tilbud på brøyting/strøing av kommunale veier og plasser. De nye kontraktene skal gjelde for perioden 2014 -2017.

Her er veiene som i anbudspapirene skal vintervedlikeholdes:

Sandstad-Hestvika:

Følgende strekninger/utearealer skal brøytes/strøes:   - Sandstad kirkegård  - Sandstad brannstasjon  - Sandstad aldersboliger  - Sandstad kirke  - Strand skole og barnehage  - Vollaåsen - Strandavatn (til vannrenseanlegget)  - Hestvika – Storsteinsheia  - Gangveg Badstuvik – Strand  - Hurtigbåtkai m/parkeringsplass   - Vei Jøstenøya

Kvenvær:

Følgende strekninger/utearealer skal brøytes/strøes: - Frem til Hernes gård  - Faxvåg kai   - Helsøysund skole/brannstasjon  - Vikan - Svankilen  - Kvenvær kirke  - Eidsmyra kirkegård  - Grønnvollan kirkegård

Fillan - Glørstad

Følgende strekninger/utearealer skal brøytes/strøes:

Fillanområdet:   - Fillan kirke. P-plasser og gangveger.  - Veg fra rundkjøring sør via brannstasjon  - Fillan barnehage med P-plasser Grendahus.  - Gangveier. - Fillan barnehage til sentrum - Grendehuset del 3  Kystmuseet til P-Plasser kirke - Øytun til blåfjell - Veg til Vikanholmen med gang veg. - Veg foran nye Hitra kulturbygg - Fillan sentrum inkl kommunale P-Plasser og gangveger. - Hitra rådhus – Øytun – Fillan Skole med P-Plasser og gangveger. - Buss oppstillingsplass. - Brannstasjon m/ P-Plasser. - Veg Larsskog vannet pumpestasjon. - Ved behov veg til Fillheia høydebasseng fra Bror Blickfeldt.

Glørstad: - Glørstad vegen

Fjellværøy - Ansnes

Følgende strekninger/utearealer skal brøytes/strøes:   - Botnvika – til Nordbotten kirke  - P-plass Nordbotten kirke  - P-plass Botnvika kirkegård  - P-plass Knarrlagssund oppvekstsenter  - Brøttingsvågen     Ansnesområdet:  - Ansnes - Jektvik  - Grønnvollan - Ansnes

Dolmøy og Barman

Følgende strekninger/utearealer skal brøytes/strøes:.   - Veg til Dolm kirke   - Oløyvatnet pumpestasjon  - Hjertåsen høydebasseng - Heggåsen - Morvika - Strømsvik - Morvika - Knutshaug - Vei fra kryss fv 371til Kjerringvåg ferjekai  - Kjerringvåg boligfelt  - Barman skole m. bussoppstillingsplass

Helgebostad

Følgende strekninger/utearealer skal brøytes/strøes:  - Helgebostadvegen

Melandsjø, Hestnes og Leikvam

Følgende strekninger/utearealer skal brøytes/strøes:   - Veg fra Melandsjø til p-plass Minde  - Fra fylkesveg frem til og med Melandsjø eldresenter - Fra fylkesveg frem til Hitra kirke - Hestnesvegen