Frøya nye næringsforening står uten daglig leder. Hvis Frøya kommunestyre gjør positivt vedtak torsdag, og utvider rammene for støtte til næringsforeninga, vil de ansette ny leder i full stilling. Forrige leder hadde kun 60 prosent stilling, og det har vist seg vanskelig å finne noen som kan ta en slik jobb som delstilling.

- Vi jobber overfor en konkret person, og jeg håper vi skal ha den personen på plass ganske så straks, sier styreleder Audun Klev.

Frøya formaannskap innvilget nylig  inntil 250 .000 kroner til næringsforeninga fra det kommunale næringsfondet. Disse pengene er øremerket sentrumsutvikling, men det lå i kortene da pengene ble bevilget at de vil brukt til å lønne en leder som skal jobbe med nettopp dette.

Forslaget som kommunestyret skal ta stilling til torsdag er at rammene for årlig støtte til næringsforeninga økes fra 150.000 kroner til 275.000 kroner. Audun Klev sier at et slikt vedtak er viktig for at næringsforeninga kan ta skrittet og ansette leder i 100 prosent.

I tirsdagens utgave av Hitra-Frøya (papir og eAvis) kan du lese at Torfinn Stub noe motvillig går av som leder av Hitra Næringsforening.

Kjøp avisa digitalt her

Stub foreslår at næringsforeningene på Hitra og Frøya samler arbeidet sitt under Trønders Kystkompetanse.