Helt siden mandag har det over hele øyregionen værtproblemer med innkjøringen av det nye busstilbudet til AtB. Torsdag var intetunntak. Etter skoleslutt kl. 15.30 ved Sistranda videregående kunne eleverfortelle hvordan de knapt har rukket frem til skolestart og historier om fleretimers venting på skolebussen som aldri kommer.

Mathias Skarsvåg forteller at han nå får 40minutter lengre skoleskyss enn tidligere.

- Jeg skjønte ingenting da jeg skulle finnebussen i bussrutene på mandag. Jeg bor i Sandvika, og tidligere gikk bussenkorteste veien rett til hjem. Men nå går bussen andre veien om Nordskaget. Detblir førti minutter lenger skolevei enn før. Det synes jeg ikke er noe særlig,sier Mathias, som har begynt i første klasse naturbruk.

Frida Hagen venter også på bussen til Sandvika,og blir overrasket når hun hører Mathias fortelle.

- Bruker bussen 40 minutter lengre på veien hjemnå? Det er kjempeunødvendig bruk av tiden. 40 minutter er lenge av dagen. Deter lange nok strekninger fra før, sier Frida før hun må gå på bussen.