- Her er det trivelig, fredelig og vi slipper å gå i kø