Elever og lærere fra Wando fiskerihøyskole i Sør-Korea er på et månedsbesøk på Frøya. I mars reiser lærere fra restaurantfag på Frøya videregånede til Sør-Korea, hvor de skal lære om hvordan koreanere bruker tang og tare som mat.

I dag ble videreføringen av samarbeidsavtalen mellom de to skolene stadfestet. Seremonien var også startskuddet for en temadag om utnyttelse av tang og tare, der koreanske og norske skoleelever deltar på forelesninger og workshops.

- Når en voksende befolkning i verden skal ha mat, er det åpenbart at veksten i matproduksjonen må skje i havet gjennom havbruk. Jeg er sikker på at tare kommer til å bli noe av det viktigste vi vil produsere her på kysten vår, og vi er i startgropa nå. Derfor har vi mye å lære fra Korea og Asia, hvor de har kommet mye lenger i å dyrke og utnytte denne viktige matressursen, sier rektor Bjørnar Johansen ved Frøya videregående skole.