Hitra-politikerne gjorde budsjettvedtak for 2016 på å sette av 1 million kroner til investering i uteområder og trafikksikkerhetstiltak ved skolene og barnehagene. Administrasjonen har kartlagt behov og ønsker, og nå har oppvekstkomiteen laget et enstemmig forslag til 800.000 kroner til fordeling. (Det er formannskapet som skal gjøre endelig vedtak.)

  • Fillan skole 100.000 kroner

  • Fillan barnehage 100.000 kroner

  • Strand oppvekstsenter 175.000 kroner

  • Barman oppvekstsenter 175.000 kroner

  • Knarrlagsund oppvekstsenter 150.000 kroner

  • Kvenvær oppvekstsenter 100.000 kroner

- Pengene må ikke benyttes til finansiering av tiltak i igangsatte prosjekter, forutsetter oppvekstkomiteen. Det er skolene/barnehagene selv som skal prioritere tiltakene sine.

- Ved budsjett 2016 kom det inn flere innspill fra samarbeidsutvalgene ved skoler og barnehager på ønskede tiltak. Formannskapet foreslo derfor overfor kommunestyret å bevilge kr 1.000.000 til tiltaket, og som ble vedtatt av kommunestyret 15.12.2015. Driftsavdelingen har i etterkant av politisk behandling sendt forespørsel til alle skoler og barnehager, da vi erfarte at ikke alle hadde meldt inn behov ved høring i budsjettprosess. Behov fra alle skoler og barnehager anses dermed som kartlagt, skriver administrasjonen i kommunen.

Høringsinnspillene

Her er utdrag av høringsinnspillene fra de ulike skolene/barnehagene:

Barman oppvekstsenter: "Det jobbes med å legge om veien ved oppvekstsenteret, slik at eier av bolig/hytter ikke trenger å kjøre gjennom skolens arealer. Lekeområdet kan da utvides. Begrenset med lekeapparat for små og større barn innenfor gjerdet, barnehagens lekeareal. Mangler tilpasning av uteområde til utvidelse av elevtall/eldre barn i forbindelse med tilbakeføring av mellomtrinn"

Fillan barnehage: "Stenging av vei - oppsettinng av bom"

Fillan skole: "Montering av lekeappparater og fallsikring"

Knarrlagsundet oppvekstsenter: "Asfaltering av basketballbanen. Som i tillegg kan brukes som sykkel/traktor/bilbane for barna i barnehagen og som volleyballbane. Overbygg over sandkassen til de yngste i barnehagen. Et seil eller tretak. Spesielt bra for de som ikke går selv, og må krype rundt ute. Elevene i skolen har etterspurt karusell og balanseapparat. Elever og personale ønsker å få innlemmet og sikret deler av skråningen som ligger inntil lekeplassen. Det er store steiner og råtne trær der. MEN det er også en spennende nøtteskog, klatretrær, rike muligheter for motorisk trening."

Mange ønsker/tiltak

Kvenvær skole: "Hull i golvbelegg - golvbelegg må byttes. Lekker inn vann ved vindu på skolekjøkken. Grusing av vei og parkeringsplass, samt at armeringsjern stikker opp på parkeringsplass. Inngjerding av skolegård i bakkant mot parkeringsplass og bolighus."

Strand skole: "Sette opp skilt oppe på skoleplassen om fotballsparking forbudt. Fortballsparking skal kun foregå på banen. Barn-leker skilt med refleks langs veien i begge ender av barnehagen/skole. Fikse de gamle gjerdene. Ny refleksmaling på fartsdumpene. En karusell som skulle ha vært reparert. Trenger nytt dissestativ, da det forrige ble sanert. Gjerdet og leveggene rundt barnehageområdet skulle vært reparert og deler skiftet ut."