- Vi gjorde ansettelsen fredag ettermiddag. Jobben tilbys Roger Fredheim fra Trondheim, sier fungerende rådmann Per Gundersen.

Roger Fredheim er 47 år, og rektor ved Bispehaugen skole i Trondheim. Fredheim sier til lokalavisa at han har bestemt seg for å takke ja til tilbudet og komme utover så snart hans nåværende arbeidgiver Trondheim kommune gir slipp på ham. Fredheim er født og oppvokst i Trondheim, hvor han har bodd hele livet, med unntak av fem års utdanning i Tromsø. Han er gift med Monika.

- Jeg ser fram til å bli kjent med øya

Etter seks år ved Bispehaugen, ser Fredheim lyst på utfordringen som kommunalsjef for oppvekstsektoren på Frøya.

- Forholdet til øyregionen er foreløpig begrenset til at foreldrene mine hadde ei hytte på Hitra en gang. Jeg ser fram til å bli kjent med øya og med folket og få et forhold til Frøya, sier Fredheim.

Vidt ansvarsområde

Den nye «oppvekstsjefen» vil få et vidt ansvarsområde. Dette sa rådmann Ole Henrik Fjørstad da man gikk igang med ansettelsesprosessen:

«...Vi er ikke ute etter en rendyrket skolesjef, men en kommunalsjef som kan bidra til å dyktiggjøre oss i forhold til det viktige tverrfaglige arbeidet som direkte eller indirekte berører barn og unge, slik at vi blir i stand til å gi de enda bedre oppvekstvilkår og en enda bedre helhetlige utdannelse og dannelse med på veien ut i livet».