– Strandryddedagen er i ferd med å bli en landsdekkende folkeaksjon. Interessen for å delta er skyhøy, sier kampanjeleder Mali Hole Skogen.

Hele 10 000 frivillige fordelt på om lag 400 lokale arrangementer er ventet å delta på aksjonsdagen lørdag 27. april. Prosjektet er forankret i Hold Norge Rent, som er en nasjonal dugnad mot forsøpling, med deltakelse fra offentlige etater, frivillige organisasjoner og bedrifter.

En egen, norsk strandryddedag ble første gang arrangert i 2011. Da var 2000 mennesker i sving for å plukke søppel.

– Ideen om å rydde strender har vist seg å ha bred appell. Barn, unge og eldre fra hele landet vil være med. Både skoler, små og store virksomheter og et stort antall foreninger tar ansvar for lokale aktiviteter. Vi nordmenn er glade i kyst- og strandmiljøet vårt, og vil vise i handling at naturen betyr noe for oss.

Økende problem

Formålet med aksjonen er å rydde opp søppel, informere om forsøpling og bidra til å forebygge at søppel kastes i norsk natur. Blant samarbeidspartnerne er miljø- og gjenvinningsbedriften Ragn-Sells.

– Marin forsøpling er et raskt økende problem og en miljøutfordring vi gjerne vil være med på å belyse. Derfor deltar vi aktivt i et av de regionale arrangementene, og tilbyr containerservice der det er aktuelt, sier kvalitets- og miljødirektør Cecilie Lind i Ragn-Sells.

Hun mener analysen av det innsamlede avfallet er en viktig del av arbeidet.

– Aksjonen har vært nøye med å registrere og kartlegge hva strandsøppelet består av. Funnene kartlegges helt ned til mengden av korker, sigarettfiltre, pakkebånd og strips, innpakningsplast og drikkeflasker. Da blir det også lettere å ta tak i problemene og oppnå endret atferd, sier Lind.

Dykkeraksjoner

Strandryddedagen er en del av en internasjonal dugnad som har pågått i en årrekke, med utspring i den amerikanske organisasjonen The Ocean Conservancy. Til sammen har nærmere ti millioner mennesker fra mer enn 150 land deltatt.

– Når så mange mennesker verden rundt utstyrer seg med arbeidshansker og søppelsekker og gjør en personlig innsats, er det et målbart uttrykk for et sterkt miljøengasjement, sier Mali Hole Skogen.

Årets norske strandrydding omfatter også et 50-talls dykkeraksjoner.

– På den måten får vi kartlagt problemene med forsøpling av sjøbunnen rett utenfor strendene. Det er viktig at vi får mer kunnskap om dette og et dokumentert grunnlag for videre handling.