I valgkomiteens forslag til nytt styre i Sør-Trøndelag Senterparti var Ole Graneng, Bjugn, foreslått som 1. vara og Johs Håvik, Hitra, forslått som gjenvalgt på 2.varamannsplass.

Etter forslag fra gruppeleder i Hitra Sp om rokkering på disse to, ble det kampvotering hvor Johs Håvik ble valgt som 1. vara og Ole Graneng 2. vara. 1.vara møter fast på alle styremøter.

- Dette er gledelig for kystrepresentasjonen i fylkesstyret. Johs Håvik er en kunnskapsrik mann med lang fartstid i partiet og vil representere Hitra og resten av kystregionen på en god måte, sier Ellen Aanes Draagen i Hitra Senterparti.

LES I DAGENS PAPIRAVIS (betaltjeneste): Aanes Draagen vil kjøpe fjordhotellet for å bygge skole og barnehage

Her er valget av nytt fylkesstyre i Senterpartiet:

Fylkesleder: Gunn Stokke, Skaun

1. nestleder: Jarle Martin Gundersen, Klæbu

2 nestleder: Anita Utseth, Trondheim

Styremedlem: Knut ingolf Dragset, Rennebu

Styremedlem: Anne Haave, Selbu

1 vara: Johs Haavik, Hitra

2 vara: Ole Graneng, Bjugn

3 vara: Ranveig Lorentzen, Trondheim

4 vara: Gudbrand Rognes, Holtålen

5 vara: Astrid Jakobsen, Osen