- Kjør for livet Frøya har fungert knallbra. Men somidrettslag har vi ikke råd til å drive prosjektet et år til, sier avtroppende klubblederGeir Bogø til lokalavisa.

I ett år har organisasjonenKjør for livet gitt barn og unge påFrøya inspirasjon, motivasjon og mot til å tro på seg selv og sin fremtid. Forgjennom ”mekking” og motorsport, har ungdommene fått et tilrettelagtfritidstilbud, som i følge klubblederen virkelig har gitt resultater.

- Vi har fått tilbakemeldinger både fra skole ogforeldre på at dette har skapt gode resultater for medlemmene våre. Og hadde vihatt mulighet, hadde vi gjerne gått på ett nytt år, sier Bogø.

Bare et idrettslag

Det koster årlig 360 000 kroner å drive etprosjekt som Kjør for livet. Og kostnadene har i året som gikk vært delt mellomNMK Frøya og Frøya kommune. Her har motorsportklubben betalt 240 000 ogkommunen resterende. Men om prosjektet skulle ha vært videreført, har kommuneni følge Bogø måttet bidratt med mer en 120 000.

- Vi kontaktet kommunen for å prøve å få de til åbære en større del av kostnaden, men det lyktes vi ikke med. Da hadde vi ikkenoe valg, vi er jo bare et idrettslag vi og, sier Geir Bogø tillokalavisa.

Mangler ikke på lyst

Den avtroppende klubblederen legger vekt på at detikke på noen måte er lyst og engasjement som er grunnen til at prosjektet ikkeforlenges.

– Resultatene vi føler vi har oppnådd har som sagtvært veldig bra. Så hadde vi hatt råd, har vi ikke hatt noen som helstbekymringer rundt å gått på et år til, sier Geir Bogø.

Et annerledes aktivitetstilbud

Kjør for livet har som mål at barn og unge ved hjelp av et positivt og interessevekkende aktivitetstilbud skal få motivasjon og evne til å bedre sin livskvalitet.

- Kjør for livet er et fritidstilbud til de barn og unge som har vansker med å nyttiggjøre seg av, eller ikke passer helt inn i, det fritidstilbudet som kommunene og fylkene tilbyr i dag. Målgruppen er barn og unge som trenger et aktivitetstilbud og som ikke interesserer seg for de allerede eksisterende tilbud for finnes, sa daglig leder i organisasjonen Kjør for livet, Knut Ove Børseth, ved oppstart av Frøya-avdelinga..

Kjør for livet gir et tilbud til gutter og jenter som har interesse for kjøretøy, motor, motorsport og/eller actionfylte aktiviteter.

- Vi bruker teamwork og tilhørigheten som motorsporten bygger på som utgangspunkt for læring og utvikling. Vi har som mål at barn og unge ved hjelp av et positivt og interessevekkende aktivitetstilbud skal få motivasjon og evne til å bedre egen livskvalitet. Målet er å styrke deres grunnleggende ferdigheter og økt sosial kompetanse slik at de på sikt kan skape seg et liv som gir mening og innhold, sier Børseth.