Peggy Alise Johansen (Frp) ønsker varig fritak fra kommunestyret på grunn av jobbsituasjonen.

Peggy Alise Johansen tok over som fast medlem i Frøya kommunestyret da Hallgeir Bremnes fikk permisjon på grunn av jobbsituasjon. Nå søker hun også fritak fra kommunestyret av samme grunn. Hun sitter også som 2.varamedlem for borgelig gruppe i hovedutvalg for drift.

Vedlagt søknaden er et brev fra fagleder Anne Kristoffersen ved Frøya legekontor, der Johansen jobber 100 prosent som sykepleier.

- Vi har en hektisk hverdag ved Frøya legekontor, og hennes fravær vil gi oss utfordringer med tanke på å opprettholde tjenesteproduksjonen, skriver faglederen blant annet.

Dersom kommunestyret innvilger søknaden, vil Ellinor Holm tre inn som fast medlem i kommunestyret ut året.