Det sier kommunalsjef i Frøya kommune, Per Gundersen.

Tidligere har lokalavisa Hitra-Frøya skrevet at Frøya kommune må finne plasser til ni barn med lovfestet plass til barnehage pluss 15 andre som også har søkt om plass.

Situasjonen har fått Fremskrittspartiets Olaf Reppe til å uttrykke skuffelse over kommunens håndtering, og mener mer kunne vært gjort for å legge tilrette for private barnehageaktører.

- Skal finne plass

Kommunalsjefen understreker at man skal finne plass til alle som har rett på plass.

- De ni som har lovfestet plass må vi finne plass til, og de 15 som er uten lovfestet plass skal vi se på andre løsninger for. Blant annet har vurdere vi et forslag fra Sistranda Kystbarnehage, som har tanker om å bygge om et sjøhus, for å gi de største ungene et tilbud der. Jeg vil ikke bli oppfattet slik at vi lover noe, men jeg ser ingen hinder for at det kan bli en løsning, sier Gundersen.

Kommunalsjefen mener også at det ikke er noen hindring for private aktører å bygge barnehage, og få støtte til det.

- Generelt så kan alle bygge en privat barnehage på en tomt som er regulert til formålet når som helst, og få kommunalt tilskudd, om de kan legge frem ett godt konsept etter lov om barnehager. Det er ikke lenger slik at kommunen har monopol på å bygge barnehager, sier Gundersen.

- Burde informert tidligere

Det mener Olaf Reppe (Frp) kommunen burde informert om tidligere.

- Det er nytt for meg. Kommunen burde informert om dette regelverket i forbindelse med søknaden om privat barnehage i Hamarvika. Om kommunen hadde vært opptatt av barnehageplasser burde de hjelpe dem med å finne en annen tomt, om problemet har vært at de vil bygge på en kommunal tomt. Det kan hende de ville sett etter en annen tom selv også om de hadde kjent til regelverket, sier Reppe.

- Vil løfte privat barnehage politisk

Ordfører Berit Flåmo (Ap) sier kommunen nå må løse barnehagemangelen, enten det blir kommunalt eller privat.

- Vi er nå i ferd med å bygge barnehage både på Norskaget og Nabeita, men vi klarer ikke å få barnehagene opp å gå til høsten. Situasjonen er den at vi må dekke behovet for lovfestede plasser og ikke lovfestede plasser, og jeg vet at rådmannen nå jobber med å finne løsninger på hvordan vi skal dekke behovet. Det skal først og fremst dekkes med kommunale barnehageplasser, men i samarbeidsavtalen med Høyre har vi sagt om vi ikke klarer å dekke gjennom det offentlig så skal vi se på private barnehager. Jeg har hatt møte med initiavtakerne til den private barnehagen i Hamarvika, og har avtalt et nytt møte med dem etter påske. Da skal jeg hjelpe dem og se på hvordan vi skal løfte denne saken opp politisk. Tiden er inne for å vurdere en privat barnehage, sier Flåmo.