Som kjent skal det utarbeides en strategisk næringsplan som skal være en felles regional plan for alle ti kommunene i Orkdalsregionen. I den forbindelse deltar alle ordførere og rådmenn og en opposisjonspolitiker fra hver kommune, samt representanter for fylkeskommunen på kickoff og workshop på Sistranda den 12. juni.

Her skal rammevilkår for næringsutvikling i regionen formes.

Møtet innledes med velkommen fra leder i regionrådet, Hitra-ordfører Ole L. Haugen, samt Frøya-ordfører Berit Flåmo. Leder av Næringsaliansen, Ove J. Snuruås, skal deretter presentere grunnlaget for en strategisk næringsplan, før det kommer fire innledninger:

  • Bjørnar Johansen, rektor ved Frøya vgs.

  • Leif Inge Nordhammer, adm.dir. Salmar

  • Trude Olafsen, prosjektleder, Akvarena/Sintef

  • Helge Myrseth, daglig leder Seashell

Første workshop omhandler rammevilkårene for produksjon av «blå mat», og de utfordringer som er knyttet til dette.