Prosjektgruppa for Frøya kultur- ogkompetansesenter har i et møte i dag kommet frem til en mulig alternativløsning på gangbrua i samarbeid med totalentreprenør og arkitekt. Det skriverprosjektgruppa i en pressemelding nå i kveld.

Meldinga beskriver ikke i detalj hvasom vil være gruppas forslag.

- Forslaget vil bli presentert forstyringsgruppen i møte 09.05.14. Deretter må forslaget utredes ferdig medhensyn på teknisk løsning og økonomi før endelig beslutning kan fattes. Prosjektgruppenhåper at løsningen er klar i løpet av juli 2014, skriver Tor Aalberg iprosjektgruppa.