En mannlig øyværing er i dag funnet skyldig å i være delaktig i et kriminelt nettverk som har drevet organisert produksjon og salg av doping med utgangspunkt i Trondheim. Etterforskningen, som har gått under navnet "Operasjon Gilde", er betegnet som  Europas største i sitt slag.

Ifølge tiltalen mot ham, har mannen fungert som en slags kurer og kjørte til flere steder i Norge med doping, penger eller for å hente tilsetningsstoffer til dopingproduksjonen i Trondheim.

Adressa.no forteller at mannen er idømt samfunnsstraff i 327 dager. Han får inndratt 27.500 kroner, som er i tråd med påstanden fra aktor. Straffepåstanden fra aktor var fengsel i ett år og fire måneder, men denne delen av straffen er altså tatt betydelig ned.

Alle de sju tiltalte i saken er funnet medskyldige, skriver adressa.no, og omtaler dommen som norgeshistoriens strengeste dopingstraffer. To av de hovedtiltalte har fått henholdsvis seks og sju års fengsel og får inndratt flere millioner kroner.

- Retten finner utvilsomt at de straffbare handlingene etter 2008 har skjedd som organisert kriminell gruppe, sier tingrettsdommer Rune Lium skriver adressa.no.