En mann med tilknytning til øyregionen sto nylig tiltalt ved Fosen tingrett for å hatt seksuell omgang med ei jente under 16 år. Hendelsene skjedde for en tid tilbake. Mannen var da tenåring.

I retten erkjente mannen de faktiske forholdene, men erkjente ikke straffskyld etter tiltalebeslutningen.

Presset

Det var etter at tiltalte og fornærmede ble kjent med hverandre at hendelsene oppsto. Fornærmede har i avhør forklart at tiltalte etter ca. to måneder begynte å mase om å ha sex. Ifølge fornærmede skal tiltalte ha spurt henne ved flere anledninger. Etter hvert ga hun etter for presset, og det endte bl.a. med samleie.

Jenta har gitt uttrykk for at hun måtte si ja, siden tiltalte lett ble sur.

Tiltalte bekreftet i retten i det vesentlige fornærmedes forklaring. Han erkjente å hatt seksuell omgang som forklart av fornærmede og at han var klar over fornærmedes alder. Men han anførte at de to var kjærester, og at den seksuelle omgangen var frivillig fra begges side.

Retten fastslår at selv om det her handler om kjæresteforhold og at den seksuelle omgangen var frivillig, er dette i seg selv ikke tilstrekkelig for frikjennelse. Det vises til straffeloven der det fastslås at denne loven beskytter mindreårige mot enhver form for seksuell omgang, også når det skjer i kjæresteforhold.

Straffutmålingen

Retten la i skjerpende retning vekt på at den seksuelle omgangen ble gjennomført som følge av press fra tiltaltes side. Det vises til fornærmedes forklaring om «mas» og stadige konkrete forsøk på å forskyve fornærmedes grenser.

Retten la i formildende retning vekt på at tiltalte hele tiden har erkjent forholdene i tiltalen.

Fosen tingrett vurderte fengsel til å være et lite egnet som straff i dette tilfellet. Etter en samlet vurdering ble derfor straffen satt til samfunnsstraff i 90 timer.

Det var også lagt ned påstand om oppreisningserstatning. Etter rettens vurdering var det ingen tvil om at vilkårene er oppfylt i dette tilfellet.

Retten viser her til at seksuelle overgrep erfaringsmessig kan føre til store problemer hos fornærmede i slike saker, også på sikt. Oppreisningserstatningen ble derfor satt til 60.000 kroner.

Tiltalte er tidligere ikke straffedømt.