Skal sørge for at unge hitterværinger blir hørt

foto