Rødmalt og stødig med hvite hjørnebord står gammelbrygga på Skårøya nå på trygg grunn. Trammer til kaffehygge og flytebrygge for båten har gitt en standard som mennesker av 2001 forventer når dyrebar fritid skal tilbringes ved kysten. Trondheimsmannen Knut Fordal kjøpte hus på Skårøya i 1986. Ei stor, tilårskommen brygge fulgte med. Uten hans innsats hadde bordkledninga i dag vært tatt av vinden og bryggepålene brutt ned av bølgene. Fritidsbeboeren ble mektig irritert da han så at kommunen tenkte å starte krig mot ham og hans likesinnede som har lagt ned store summer i å ta vare på byggene som står i strandsonen.

Les hele saken i lokalavisa