– De senere års satsing på lesing, blant annet gjennom prosjektet ”Rom for lesing gir rom for læring”, har helt klart gitt effekt, sier kommunalsjef for oppvekst på Hitra, Kjell R. Sæther.

De nasjonale leseprøvene gjennomføres for 5., 8. og 9. trinn i grunnskolen.

For 5. trinn, hvor leseferdighetene rangeres på en skala fra 1 (dårligst)  til 3 (best), havnet hitraelevene på 2,0 og frøyaelevene på 2,1. Fylkesgjennomsnittet er 2,1, mens landet ligger på 2,0.

Dette viser at 5.klassingene i øyregionen har leseferdigheter som ligger på landsgjennomsnittet.

Framgangen har vært stor på begge øyene.

Fra 1,6 i 2009 til 1,8 i 2010 og 2,0 i år, viser en flott framgang i leseferdigheter på Hitra. Dårligere er ikke framgangen på Frøya. For tre år siden var snittet på 1,6 . I fjor var tallet opp på 1.9, og i år altså 2,1.

8. og 9. trinn

For åttende og niende trinne er ferdighetskalaen inndelt fra 1 til 5 (best).

Både 8.klassingene på Hitra og Frøya fikk karakteren 3,0 i leseundersøkelsen, noe som er like bak fylkes- og landsgjennomsnittet på 3,1.

9.trinn på Frøya fikk 3,0, mens Hitra klarte akseptable 3,4, som er et lite hakk bak fylkes- og landsgjennomsnittet på 3,5.

Samarbeid mellom Hitra og Frøya

Kommunalsjef for oppvekst på Hitra, Kjell R. Sæther, mener framgangen skyldes økt satsing på leseferdigheter.

- Gjennom blant annet gjennom samarbeidsprosjektet med Frøya,  ”Rom for lesing gir rom for læring”, har vi satt fokus på lesing.

– Her legges det opp til avstemt læreforhold mellom skole og barnehage slik at det blir en helhetlig plan i leseopplæringa. I tillegg har vi innførte en begrepsplan. Forståelse av begreper er viktige for barnas leseferdigheter. Ved å utarbeide en plan for læring av begreper, har vi også styrket leseferdighetene, mener Sæther, som synes det er svært hyggelig å regisetrere at samarbeidsprosjektet har gitt konkrete resultater.