- Salmar vurderer de langsiktige utsiktene for konsernet og for næringen fremover som gode, selv om en kan påregne kortsiktige svingninger som følge av tidvis ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i markedet.

Det skriver konsernet i sin forrige børsmelding, som også måtte ta innover seg kraftig redusert inntjening i fjerde kvartal i fjor. Men selskapet mener den globale markedsveksten på over 20 prosent i fjerde kvartal 2011 viser at mange viktige markeder er i stand til å konsumere mer laks.

- Ultimo februar har lakseprisen økt til nivåer godt over det man så i andre halvår 2011. Selv om det forventes å være en relativt kraftig vekst i tilbudet av atlantisk laks i 2012 forventer SalMar at balansen mellom tilbud og etterspørsel samt laksens posisjon som en sunn og konkurransedyktig matvare vil føre til at lakseprisen over tid vil stabilisere seg på et nivå som vil gi de mest effektive oppdrettsselskapene en god inntjening, skriver selskapet.