Regionale forskningsfond Midt-Norge lyste i dag ut 20 millioner kroner til bedriftsrettet forskning innen tre hovedområder.

  • Sju millioner kroner skal brukes til regionale kvalifiseringsstøtteprosjekter: Eksempler er marin sektor, verdikjeder mat, olje/gass, fornybar energi/miljøteknologi og maritim sektor.

  • Åtte millioner skal brukes til regionale bedriftsprosjekter, hvorav fem millioner er rettet mot bærekraftig høsting, fangst, oppdrett og utvikling i hele verdikjeden. Og tre millioner er avsatt til bærekraftig matproduksjon basert på regionale ressurser (blå)

  • Fem millioner kroner er satt av til regionale institusjonsprosjekter. Dette er bærekraftig matproduksjon basert på regionale ressurser (grønn).

- Dersom noen trenger hjelp i forbindelse med søknadene til fondet er det naturligvis bare å ta kontakt, sier Heidi Glørstad Nielsen i Trønders Kystkompetanse.

For nærmere informasjon om utlysningen vises til nettsidene www.regionaleforskningsfond.no/midtnorge