Tiltalte ble for en tid tilbake sykmeldt i sin faste jobb. I påvente av operasjon tok hun kurs og fikk etterhvert tilbud om å jobbe hos firmaet som arrangerte kurset.

Hun var ikke ansatt i firmaet, men jobbet der som selvstendig enkeltmannsforetak.

Tiltalte vurderte denne aktiviteten som hobby og ikke jobb, og leverte derfor som vanlig sykemeldingsskjema til NAV. Her oppga hun ikke at hun hadde inntekter ved siden av. Det medførte at kvinnen over en periode på 1,5 år fikk urettmessig utbetalt 160.000 kroner i sykepenger.

I Fosen tingrett falt dommen på 21 dagers betinget fengsel, en dom siktede vedok på stedet.

Hun har nå inngått avtale med NAV om tilbakebetaling av pengene.