FAU-leder Terje Svendsen ved Dyrøy oppvekstsenter har også  tidligere vært med og kjempe for grendaskolens eksistens, både gjennom foreldreutvalget og som menig forelder. Mandag kveld kunne Hitra-Frøya fortelle at et konsulentselskap råder Frøya kommune til å legge ned skolen.

- Jeg tenker jo mest på ungene og de ansatte, som lever med denne gjentakende usikkerheten. Vi har jo levd i fryktelig mange år med det samme, sier Svendsen.

Positive tall

FAU-lederen er positivt overrasket over de nye prognosene, som viser at elevgrunnlaget for Dyrøy krets vil vokse sterkt de nærmeste årene (fra 22 elever neste år til 39 i skoleåret 2020/21).

- Tallene viser jo at trenden er snudd. Det er klart at hvis skolen hadde havnet nye under 20 elever, så hadde det jo vært grunn til å se på om man får bra nok kvalitet. Men hvis man har nærmere førti elever, og det konkluderes med at det likevel er for lite miljø til å gi et godt nok pedagogisk tilbud, sier man samtidig at Frøya gjennom alle år har gitt for dårlig skoletilbud. De fleste har gått på grendeskoler, og fått sin grunnutdanning derfra, sier Terje Svendsen.

Har markert seg mot sentralisering

Men han har god tro på at politikerne ikke ønsker nedleggelse av Dyrøya.

- Nå er det mange politikere som i det siste har vært opptatt av å vise at de er sterkt imot sentralisering. Og jeg forventer jo at de også i denne saken står for det samme. Jeg forventer at ordfører Berit Flåmo vil gå fremst i toget for Dyrøya. Når hun har vist sånt engasjement mot for eksempel det at to ansatte ved skattekontoret får lenger vei til arbeid, så bør hun være bekymret for at 20-30 unger kan få mye lenger skolevei. Jeg håper hun mener det samme om sentralisering når det er internt på Frøya, også, sier Svendsen.

Tror ikke det blir behov for protesttog

Ordfører Berit Flåmo (Ap) har ennå ikke rukket å lese rapporten fra Norconsult, som anbefaler å legge ned Dyrøy oppvekstsenter. Men hun tror ikke det skal bli nødvendig å gå i tog for å bevare den.

- Arbeiderpartiet har ikke i programmet sitt at Dyrøy skole skal legges ned, og ikke vet jeg at noen andre partier har det, heller. Dette er jo en rapport som ikke er politisk behandlet, og jeg tror folk kan ta det med ro. Folk har jo sluttet opp om skolen sin på Dyrøya, og det er en god skole, sier Berit Flåmo til lokalaviusa