Ved utgangen av mars er ledigheten i Sør-Trøndelags kommuner på 2,4 prosent, det laveste på fire år.  Langtidsledigheten har blitt redusert med 38 prosent siden mars i fjor.

– Den kraftige reduksjonen i langtidsledighet de siste månedene er oppløftende, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Sør-Trøndelag.

Snillfjord skiller seg spesielt godt ut, sammen med Agdenes og Holtålen, der ledigheten er omtrent halvert i forhold til samme måned i fjor. I Snillfjord er nå åtte personer registrert utenfor ordinært arbeid, eller 1,6 prosent av arbeidsstyrken.

Også Frøya har en kraftig nedgang på hele 38 prosent. 55 personer er nå uten arbeid på Frøya, noe som gir en arbeidsledighet på 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

På Hitra er nedgangen noe lavere, men også her krymper ledighetstallene. 50 personer er uten arbeid ved utgangen av mars i år. Det er 11 prosent færre enn i fjor på samme tid. Hitra har nå en arbeidsledighet på 2,3 prosent.