Måsøval Fiskeoppdrett AS har trukket seg fra Nordhammarvik Næringspark, varsler rådmannen i et saksframlegg til Frøya formannskap i neste uke. Frigjort plass skal i følge forslaget brukes til å utvide arealet som Eidsvåg Kran og Transportservice AS ønsker seg.

Forslaget fra administrasjonen er at formannskapet godkjenner den fremlagte avtale til feste av eiendom på ca. 15 dekar mellom Frøya kommune og Eidsvåg Kran og Transportservice AS i Nordhammarvik Næringspark.

Ifølge administrasjonen søkte Eidsvåg Kran og Transportservice AS søkte opprinnelig om feste av 10 dekar areal i Nordhammarvik Næringspark med ytterligere opsjon på 10 dekar.

- I og med at Aqualine fikk økt sitt areal fra opprinnelig 100 dekar (60 dekar feste og opsjon på 40 dekar ) til 120 dekar (80 dekar feste og opsjon på 40 dekar), ble Eidsvåg forespeilet kun å feste 10 dekar og ingen opsjon. Senere fikk så Måsøval fiskeoppdrett AS tildelt ca. 10 dekar som førte til at Aqualine AS reduserte sitt opsjonsareal til 35 dekar. Måsøval Fiskeoppdrett AS har nå trukket seg fra Nordhammarvik Næringspark, slik at det ble ledig ca. 10 daa. Eidsvåg ønsket som følge av dette å økes festeareal fra 10 daa til 15 daa og ingen opsjon på ytterligere areal, heter det i saksforberedelsene.

Festeavgiften er avtalt årlig til 7 prosent av en grunnpris på 250 kroner per kvadratmeter, noe som totalt utgjør drøye 260.000 kroner (pluss moms) i året.