Selskapet Sarepta, som går med svært konkrete planer om utbygging av Frøya vindkraftverk, inviterer onsdag kveld denne uka til orienteringsmøte om planene. Endelig investeringsbeslutning er ikke kjent, men det er varslet at denne avgjørelsen faller om kort tid.

I invitasjonen viser Sarapta til fire kule-punkter man vil orientere om på møtet på Hotell Frøya:

  • Prosjektet

  • Natur og miljø

  • Lokal verdiskapning

  • Turbin