Sammenslutningen Orkdalsregionen, hvor også Snillfjord, Hitra og Frøya kommuner deltar, er invitert til et leverandørseminar 21. april der tema er hvordan man kan komme i betraktning når de store avtalene skal fordeles.

- Det er planlagt investeringer på mange milliarder i vindkraftutbygging i Orkdalsregionen de neste 4-5 årene. Det skal bygges ut to vindparker i Snillfjord med installert effekt på 300 MW. I tillegg skal eksisterende vindpark på Hitra utvides med 100 MW. I samband med dette skal det bygges en sentralnettlinje på 420kV gjennom området. Til sammen vil dette generere investeringer på om lag 5- 8 milliarder. Det er Statkraft (SAE Vind) som planlegger og skal stå for utbygging av vindparkene i Snillfjord og på Hitra. Statnett har ansvaret for planlegging og utbygging av sentralnettet. Endelig investeringsbeslutning er ventet i slutten av juni 2015, skriver arrangøren av seminaret, som er Næringsalliansen i Orkdalsregionen, Snillfjord kommune og Orkdalsregionen.

- Utbygging av vindparker og nett byr på store muligheter for næringslivet i de berørte kommunene og ellers i Orkdalsregionen, men det kreves en mobilisering og ikke minst kvalifisering for åkomme i betraktning om oppdragene. For næringslivet i regionen vil det bli muligheter innenfor ulike bransjer og fagområder. Det skal bygges ca 130 km med tilkomst- og internveier. En arbeidsstyrke på 200 personer på det meste skal innkvarteres og bo i området. Det vil bli stor aktivitet på bygging av fundamenter og montering av turbiner/tårn. Store oppdrag innen transport, tele og elektro, skriver arrangøren.