Frøya legekontor har hatt hatt elektronisk pasientjournal i 25 år, og de siste 16 årene har de brukt det samme systemet. Nå skal dette skiftes ut. I den forbindelse holder legekontoret stengt tirsdag og onsdag i neste uke.

- Det kommer til å være vaktlege til stede for øyeblikkelig hjelp, påpeker fagleder Anna Kristoffersen.

Men også de nærmeste dagene etter at kontoret har åpnet igjen , må publikum regne med at det kan være litt innkjøringsproblemer.

-Det kan være at vi er litt nølende de første dagene. Folk må gi oss ei uke for innkjøring, sier allmennlege Steven Crozier.

[M1]

Og selv om innføring av nytt datassytem vil ha størst betydning for de ansatte ved legekontoret, så skal også pasienter og de som tar kontakt med legekontoret merke forskjellen.

- Det systemet vi har valgt, er utviklet av en allmennlege som vet hva som skal være det viktige verktøyet. Det vil blant annet gjøre det raskere å betjene henvendelser, sier Crozier.

Med det nye programmet på plass, skal legekontoret også få på plass såkalte kjernejournaler. Dette er elektroniske journaler som skal være tilgjengelig for helsepersonell også utenfor det enkelte legekontorets "brannmurer". Her lagres essensielle opplysninger om pasienters sykdomshistorie, diagnoser, allergier og medisinbruk, og journalen er tilgjengelig for helsepersonell som får en pasient som hører heime ved et annet legekontor.

- Det med kjernejournaler er et nasjonalt prosjekt. Med det nye systemet på plass skal vi implementere kjernejournal i løpet av våren, forteller Steven Crozier.