Andelen uføre vokser både på Hitra og Frøya, mens den synker i Snillfjord. Det viser utviklingen i statistikken til NAV, som tar utgangspunkt i antall uføretrygdede i kommunene ved siste årsskifte målt mot ett år tidligere.

I Snillfjord er det ved utgangen av fjoråret 82 uføretrygdede i Snillfjord, dette er 3,5 prosent færre enn året før. Mens på Hitra og Frøya går utviklingen i motsatt retning, og størst er økningen på Hitra.

Tallene for øyregionen

I Hitra er det nå 359 personer på uføretrygd, noe som er 4,7 prosent flere enn ett år tidligere. 359 personer utgjør 12,4 prosent av befolkninga (mellom 18 og 67 år).

I Frøya er det ved årsskiftet 339 personer på uføretrygd, noe som er 0,9 prosent flere enn året før. Dette utgjør 11,5 prosent av befolkninga.

Selv om det er nedgang i Snillfjord, har likevel Snillfjord høyest grad av uføretrygdede blant disse kommunene. I Snillfjord er 13,6 prosent av innbyggerne på uføretrygd.

Andelen unge uføre øker

For fylket som helhet er 9,2 prosent av befolkninga mellom 18 og 67 år uføretrygdet. Totalt mottar 18.631 sørtrøndere uføretrygd. Antallet har økt med 160 personer fra 2013. Fordi befolkningen øker, synker likevel andelen uføretrygdede i fylket. Ved utgangen av 2014 er 9,2 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år ufør, en svak nedgang fra desember 2013. Snittet for landet er 9,4 prosent.

- Mens andelen uføre i befolkningen totalt sett synker er det en økning blant de under 30 år. Blant unge under 25 år er likevel endringene små, det er særlig aldersgruppen 25-29 år som står for økningen. For ungdom under 25 år skyldes uføretrygd i stor grad psykisk utviklingshemming og medfødte misdannelser. For de over 24 er det en økende andel uføretrygdede med alvorlige psykiske lidelser, skriver NAV i en kommentar til statistikken.