Veinavnutvalget i Hitra kommune har sendt ut forslag til veinavn til høring, for blant andre Melandsjø, i forbindelse med at hele Hitra skal skiltes med veinavn.

22 sambygdinger møtte opp til bygdemøte for å diskutere om de var enige i de 12 forslagene fra kommunen.

Gjerne Melandsjø helt til Strøm

Ingen protesterte mot at hovedveien gjennom Melandsjøen er foreslått til Melandsjøveien. Men i følge møteprotokollen var innbyggerne opptatt av hvor veien starter og slutter, og foreslo at den skulle gå fra Vikstrømkrysset og helt til Ringblomdalen(Hestneskrysset). Og gjerne helt til Strøm, forutsatt at innbyggere i Asmundvåg og Strøm får si sin mening om saken.

Vassdalveien opp til Vassdalen var det full enighet om.

Gråtarsteinveien ble også godt mottatt, selv om de fleste var vant til at veien er kalt Undåsveien hele veien til Øver Meland.

[M1]

Stakkvikveien var et veinavnforslag det ble stor diskusjon rundt. Det ble foreslått at veien i stedet burde hete Vinterveien, som den ble kalt i gamle dager, da den ble brukt mye på vinterstid. Melandsjø Østre ble også foreslått av de som bor i byggefeltet der veien går. Men de fleste stemte for Vinterveien.

Smifjærveien var alle enige om, etter å ha fått en forklaring på bakgrunnen for forslaget.

Leikvamsveien helt til Asmundvåg

Veien opp til Minde var foreslått til å hete Melandsveien, men alle mente at veien alltid hadde het Leikvamsveien. De mente også at veien bør hete Leikvamsveien hele veien til Asmundvåg.

Undåsveien var alle enige om.

Det samme med Lauvåsveien.

Veinavnforslaget Istermyrveien, rundt byggefeltet på Hopsjøåsen, ble nedstemtav flertallet til fordel for Hopsjøåsen.

Brannhaugveien, som var foreslått som navn på veien inn til Hopsjøbrygga og videre, ble av flertallet døpt til Hopsjøveien.

Hopaveien og Dalaveien, som begge har samme avkjørsel fra Melandsjøveien, ble gjenstand for en prinsipiell debatt, angående om når sideveier skulle få eget navn, eller burde få et siffer fra hovedveien(Melandsjøveien). Flertallet endte opp med at begge veien burde hete Melandsjøveien, med egne siffer fra hovedveien.

Høringsuttalelsen fra Melandsjøen blir sendt til kommunen, før endelig behandling.