Nærings- og fiskeridepartementet har i dag sendt på høring et forslag som skal gjøre det enklere å kombinere fiskeryrket og uføretrygd.

- Ny uføretrygd som trådte i kraft 1. januar skal gjøre det enklere å kombinere arbeid og uføretrygd for de som har mulighet til det. Forslaget innebærer at fiskere langt på vei vil kunne utnytte fordelene ved den nye uføretrygda på samme måte som andre yrkesgrupper, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

I høringa ligger det også forslag om andre endringer i manntalsforskriften og ervervsløyve-forskriften. Disse forslagene gjelder blant annet forskriftsfesting av forvaltningspraksis.

- Dette vil gjøre regelverket mer tilgjengeleg og forutsigbart for næringsaktørene, mener ministeren.