- Vi opplever at mobildekningen gang på gang å bli brutt på fv-714. Det gjelder spesielt samtlige tunneler. Men det viktigste er at det i beredskapsammenheng blir en stor sårbarhet. Det er ikke bare det ordinære mobilnettet, men også nødnettet som er dårlig. Det er uakseptabelt, sier Haugen på en litt skurrete linje på vei til Trondheim.

Han minnes da Telenors dekningsdirektør, Bjørn Amundsen besøkte Frøya næringsforum per bil i fjor vinter.

- Jeg synes det er skammelig dårlig. Jeg blir flau hver gang jeg forlater E 39 og kjører utover mot Hitra, sa Amundsen.

- Er han ferdig skjemt, og har han tenkt å gjøre noe, lurer Haugen på nå.

Vi tok kontakt med dekningsdirektøren for å høre hvordan det går med mobilplanene.

Utsatt på grunn av vintertillegg

I september i fjor fikk lokalavisa en statursrapport fra Amundsen, som beskriver planene for de gjenstående mobilprosjektene langs fv.714 i Snillfjord, som skulle sørge for en sammenhengende mobildekning mellom Harangstunnelen og Vlaslagstunnelen.

Nå viser det seg at flere av prosjektene er utsatt på grunn av at de er avhengig av at basestasjonen på Glashylla ved Krokstadøra blir ferdig. I fjor høst sa Amundsen at den skulle være ferdig i løpet av våren 2015.

- På grunn av særdeles høye vintertillegg, ble det besluttet å utsette ferdigstillelse av Glashylla(ved Krokstadøra) til 8.juni 2015. Dette er en fjelltopp-site, skriver Amundsen.

  • Basestasjonene ved Sætergården(ved Våvatnet) og Slørdal(Netcom) er ferdige henholdsvis mai og mars, men får ikke samband før Glashylla er oppe i juni.

  • Basestasjonen i Fenes er oppe og går, men dekningen inne i Fenes og Vaslagstunnelen er ferdig i løpet av februar.

  • I Harangstunnelen venter Telenor på at Netcom skal få lagt fiber over veien før det kan bli dekning inne i tunnelen.

- Håp om sammenhengende dekning

- Hvordan vil kundene merke oppgraderingen?

- Vi har et håp om at kundene vil merke oppgraderingen ved at vi får ny,  sammenhengende tale- og data-dekning fra Harangstunnelen til og med Vasslagtunnelen. (Merk at det er mange nye siter som står høyt, slik at predikert vises det i hvert fall sammenhengende dekning på strekningen, avvik på grunn av terreng kan forekomme, skriver Amundsen?

Alt planlegges med GSM, 3G og 4G, unntatt Harangstunnelen som ikke får 4G.

- Vi er svært forsinket i tunnelene fordi Mobile Norway tok på seg å eie installasjonene i utgangspunktet. Rett før installasjon skulle starte, trakk Mobile Norway seg fra prosjektene, og vi måtte avgjøre sammen med Netcom hvem som skulle eie hvilket prosjekt.  For vår del måtte vi planlegge hele Fenes- og Valslagstunnelen på nytt fordi vi ikke benytter samme utstyr. Alt dette skapte store forsinkelser.

Resten av veien må vi vente litt med.

- Det foreligger flere planer i forhold til den resterende veilomleggingen også, men det må først avklares hvor veien skal gå og hvilke løsninger som skal benyttes (tunneler, bruer, kulverter mv), skriver Amundsen.