Mistet potensiell jobb på grunn av feil i rutetabellen