- Ikke ønskelig å legge til rette for næring i boligfelt