Når de starter dagens arbeid ombord, blir det helt stille

foto