Starter oppgradering av kraftlinja til vindkraftverket

foto