Starter oppgradering av kraftlinja til vindkraftverket