Hvorfor kystaksedag? Audun Klev i Frøya Nye Næringsforening svarer:

– Trøndelag har lange tradisjoner i å være innlandsorientert.Svært mye har handlet om aksen fra Orkanger til Steinkjer, og situasjonen pr. i dag er ikke så mye annerledes.- Dette kommer ikke minst fram i nåværende felles fylkesplan for de to Trøndelagsfylkene. Og i arbeidet til Arena Trøndelag. For å nevne et par eksempler.Kysten har stort sett klart seg godt – ikke på grunn av – men til tross for de politiske føringer som er lagt til enhver tid.Distriktspolitiske tiltak på både nasjonalt og fylkekommunalt nivå har vært konsentrert om innlandet. Som eksempler kan nevnes bygdeutviklingsmidler og ”Bli lyst”.Nå er det nye signaler om at fylket vil igangsette et kystutviklingsprogram. Det er et positivt initiativ, og kanskje kan kystaksedagen være startskuddet for kystutviklingsprogrammet?- Kystfolket forstår at innlandet og innlandsaksen er viktig, men vil nå gjøre sin røst mer gjeldende! Og når vi snakker om kystaksen, så tenker vi på aksen fra Kristiansund til Leka.Selv om kystens befolkning utgjør en relativt liten andel av det totale befolkningstallet for Midt-Norge, er verdiskapingen pr. capita langt større på kysten, og vi vil at flere skal bli oppmerksomme på det potensial som ligger for næringsutvikling på kysten.- Nå tar vi altså skjeen i egen hånd, i et forsøk på å skape et større fokus på kystaksens muligheter! Håpet er at kystaksedagen ikke skal være et engangstilfelle, men at den kan være en årlig arena som kan være kystaksens talsrør i aktuelle saker, forklarer Audun Klev på vegne av arrangøren.