Jenta var lettere sjokkskadet etter rundveltet, men kom tlisynelatende heldig fra rundveltet og kunne etterpå dra heim. Hun bli likevel dagen etter kjørt til sykehus for nærmere kontroll.

Det var veldig glatt på stedet, med nysnø og tett snødrev.

Foto: Bjørn Moen

Foto: Bjørn Moen