Sandstad IL har utgifter på å gi ungene i kretsen et svømmetilbud i bassenget på Frøya. Hitterværinger med astma og allergi kjører en gang i uka til Orkanger for å benytte terapibadet på Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus. Skoleungene får ikke den svømmeopplæringa de har krav på. Søknader ligger snart på oppvekstkomiteens bord om å bevilge penger til skyss til nabokommunene. Politikerne på Hitra ble presentert for virkningene av å ikke ha et svømmebasseng i kommunen under folkemøtet på Strand skole tirsdag kveld. Det sentrale spørsmålet var når de frammøtte politikerne så mulighet for å løse oppgaven med å bygge et nytt folkebad.

MUNNEN LUKKET – Vi skal gjøre tidenes investering gjennom helsetunet. Flere av skolene trenger sårt til rehabilitering. Jeg føler at dette har høyere prioritering enn et svømmebasseng. Likevel har jeg en god følelse for at utfordringa med et folkebad vil løse seg ganske snart, sa Kjersti Lindal. Selv sitter hun i styringsgruppa for Helsetunet og har oversikt over den siste utviklinga i utbyggingssaken. Hvordan hun økonomisk ser mulighet for å få finansiert et svømmebasseng på Fillan når anbudene på helsetunet ligger på over 130 millioner kroner, ville hun ikke si noe om. Heller ikke formannskapsmedlem Ann-Bjørg Strøm (KrF) og varaordfører Per Ervik (FrP) ville si noe om hvordan de ville finansiere et folkebad. Basseng skal det bli, men hvordan er det for tidlig å si noe om, var omkvedet. Kommunestyremøtet 8. mars ble presentert som datoen allmennheten skal få vite noe mer sikkert. Edmund Trøan (V) var irritert over at enkelte av politikerne i salen tydeligvis visste ting de ikke ville si. Selv presentert han nuder folkemøtet sin løsning for å få frigjort midler til å bygge svømmehall.