Furberg holding ønsker å endre reguleringsplanen for sin eiendom på Uttian. Området er regulert til forretning, campingplass og rorbuer, men eieren ønsker i stedet å omregulere til 15 nye boligtomter pluss naustområde. Hovedutvalg for forvaltning har lagt ut den endrede planen til offentlig høring.