- Dette er en stor dag for Marine Harvest og for norsk lakseoppdrett, sier Alf-Helge Aarskog, konsernsjef i Marine Harvest. Han fikk sist uke æren av å ringe i åpningsbjella på New York-børsen, sammen med styreleder Ole Eirik Lerøy og deler av ledelsen i selskapet.

Mer mat

Marine Harvest, verdens største  sjømatselskap, er det første akvakulturselskapet som noteres på New York-børsen. Selskapet kontrollerer om lag 22 prosent av verdensproduksjonen av atlantisk laks og har også stor virksomhet her i øyregionen.

- Ifølge FN må verden produsere 70 prosent mer mat innen 2050. Så mye som 70 prosent av jorden er dekket av vann, men bare seks prosent av verdens proteinproduksjon kommer fra havet i dag. Potensialet er enormt, sier Aarskog i forbindelse med børsnoteringa.

- Flere fordeler

Aarskog ser en rekke fordeler ved å være notert på New York-børsen.

- Noteringen gir oss en større eksponering overfor det amerikanske investormiljøet, inkludert de som ikke kan gjøre investeringer i Norge. I tillegg vil vi nå bli sammenlignet med proteinprodusenter på New York-børsen. Disse selskapene er generelt større enn Marine Harvest, men vi har store fortrinn når det kommer til marginer og vekstprognoser, sier Aarskogl.

- Det vil også være en fordel å ha en valuta som kan brukes i fremtidige konsolideringer i næringen. Vi har et godt utgangspunkt med en markedsverdi på fem milliarder amerikanske dollar og en eierandel på om lag 22 % av den globale produksjonen av atlantisk laks, legger han til.