Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen inviterer til åpningsmarkering av Valslagstunnelen 7. januar kl. 1300.

Drøyt to år etter at den første salven ble sprengt kan statssekretær Bård Hoksrud(Frp) holder tale og stå for den offisielle åpningen.

Markeringen avsluttes ca. 1330 og tunnelen åpner da for trafikk.

Valslagstunnelen er 2,6 kilometer lang. Når tunnelen er ferdig, erstatter den en rasfarlig, smal og svingete vegstrekning med dårlig framkommelighet.