Skatteoppgjøret for i fjor er nå klart og de aller fleste får sitt oppgjør på konto i dag. I Sør-Trøndelag er det over 151 500 lønnsmottakere og pensjonister som har betalt for mye skatt ifjor og får igjen tilsammen 1,67 milliarder kroner. Det gir en snitt-utbetaling på rundt 11 000 kroner.

Nesten 50 millioner utbetales i øyregionen

Her lokalt er det tilsammen 4.234 øyværinger - omtrent matematisk helt likt fordelt mellom Hitra og Frøya - som i dag får skattepengene på konto. Til sammen skal disse drøyt 4.000 få tilbake 49,3 millioner kroner. 26,1 av millionene betales tilbake til frøyværinger og 23,2 millioner kroner tilbakebetales til hitterværinger. I Snillfjord får 415 skatteytere til bake tilsammen 4,2 millioner kroner.

Samtidig er det en del som må belage seg på restskatt. På fylkesnivå er dette 24.600 personer, på Hitra og Frøya er det tilsammen 755 personer som skal betale tilbake litt over 8,5 millioner kroner.

Digitalt førstevalg

Regjeringen har bestemt at all kommunikasjon mellom offentlige virksomheter og innbyggere og næringsliv skal foregå på nett. Dette kalles digitalt førstevalg. Årets skatteoppgjør er den første store utsendelsen som tar i bruk denne ordningen.

Derfor har mange har allerede fått beskjed på sms eller epost om at skatteoppgjøret er klart.

– De fleste som får skatteoppgjøret nå er lønnstakere og pensjonister som har levert selvangivelsen elektronisk eller har benyttet seg av leveringsfritak sier Grete Ervik, fungerende regiondirektør i Skatteetaten region Midt-Norge.

De som ikke får skatteoppgjøret sitt nå, må vente til neste pulje som får beskjed rundt 6. august. Dette vil gjelde mange av dem som har gjort endringer og levert selvangivelsen på papir. Deretter vil det bli ukentlige oppgjør frem til siste pulje som er klar 15. oktober.