Hitra og Frøya kommuner plasserer seg på henholdvis 2. og 3. plass i den nye "Trøndertoppen" i kommunal gjeld pr. innbygger. Våre kommuner innehar også plassen i "Norgestoppen", med henholdsvis 6. plass og 10. plass over gjeldstyngede kommuner.

I gjeld pr. innbygger, har Hitra i fjor en gjeld på 106.049 kroner. Frøya har en gjeld som tilsvarer 104.015 kroner pr innbygger. Til sammenligning har Snillfjord ei gjeld som bare er på drøye 38.000 kroner pr. innbygger.

I Trøndelag er det Roan som har mest gjeld, her tilsvarer gjelda 115.000 kroner pr innbygger. I Norge har Vega kommune høyest gjeld, med 124.000 kroner pr. innbygger.

Tallene er nylig lagt frem av Statistisk Sentralbyrå og er basert på den kommunale statistikkbasen Kostra (tall fra 2013).

Kommuner som kommer høyt opp på slike rangeringer, forklarer ofte gjeldsbyrden med stor aktivitet, mye nybygging og få innbyggere å fordele gjelden på.